Skoliose Klinik

Klinikken har +25 års erfaring med skoliose behandling, som Rasmus Gravesen startede ud med i 1999 og efterfølgende har udviklet et erfarings- og behandlingskoncept, der nu varetages af og videreudvikles af fysioterapeuterne Julie, Kasper, Kristian og Niklas.

I klinikken ser vi både børn, unge og ældre, der har udviklet skævhed i ryggen af forskellige årsager og grader. Det gælder både de mindre skævheder af mere kosmetiske karakter og helt op til meget store skævheder i ryggen, som kan være operationsindikeret. Nogle af sidstnævnte er indledende blevet opereret for deres skoliose problematik, og andre kommer til os først for vurdering.

Der er ikke en skævhed i ryggen, som er hverken for lille eller for stor til, at man kan rette henvendelse til klinikken.
Er man i tvivl, så anbefaler vi altid, at komme forbi og få en professionel vurdering.

Hvad er en skoliose?

Skoliose er betegnelse for en skævhed i rygsøjlen, som kan være i mange forskellige grader. Skoliosen kan simpelt sagt have en C-form eller en S-form, når man ser på rygsøjlen bagfra.
Mange har en mindre skoliose i rygsøjlen, som ikke behøves at have nogen betydning.
Andre udvikler dog en større skoliose, som kan give en del gener fra bevægeapparatet i form af smerter, muskelspændinger, stivhed og funktionsnedsættelse.

Større skolioser bliver målt ud fra en betegnelse, som kaldes Cobbs vinkel. Det sker via røntgen undersøgelse, som foretages på sygehusene.
Klik her, hvis du ønsker at læse mere om skolisevinkel og vurdering.

Undersøgelse af skoliose

Ønsker du en professionel vurdering af, om du har en skævhed i ryggen, og/eller få afhjælpning af dine symptomer, som følge af en skoliose?
Så kontakt klinikken på telefon 98 14 33 33 eller mail til

Til første fremmøde på klinikken laves en grundig undersøgelse og vurdering af ryggens skoliose samt hele kropsholdningen fra fødder og op til hovedet.
Ubalancer andre steder i kroppen kan nemlig være med til at vedligeholde og/eller forstærke ryggens skoliose vinkler.
En
funktionel skoliose er en skoliose, som er opstået primært på grund af ubalance andets steds i kroppen, hvor de hyppigste årsager er benlængdeforskel og/eller bækkenrotation.
En strukturel skoliose er en skoliose, som i de fleste tilfælde opstår spontant i rygsøjlen i løbet af teenageårene uden nærmere årsag, en såkaldt idiopatisk skoliose. Forskerne mener, at størstedelen af disse skolioser skyldes genetik. Andre strukturelle skolioser opstår af større traume på rygsøjlen eller sygdomme i muskel/skelet-apparatet.

Behandling af skoliose

Den fysioterapeutiske behandling i Skoliose klinikken har fokus på at optimere ryggens blance, så eventuelle gener i bevægeapparatet helt fjernes eller mindskes mest muligt.
Det sker ud fra en nærmere analyse af ryg og kropsholdning.
Behandlingen kan have udgangspunkt i forskellige tiltag, ud fra førnævnte undersøgelse:

Træning af skoliose

En essentiel komponent i optimering omkring en skoliose, strukturel såvel som funktionel oprindelse, er specifik træning.

Den specifikke træning tager udgangspunkt i den grundige undersøgelse, og træningsprogrammet tilrettelægges specifikt til den enkelte.

Træningen kan bl.a.  indeholde mobilitetsøvelser, korrektionsøvelser, styrkeøvelser og stabilitetsøvelser. Herudover øvelser for selvbehandling af led, muskler og bindevæv.

Vi kan hjælpe dig

På klinikken har vi regionens største og mest erfarne kompetenceteam inden for behandling af skoliose. 

Teamet består af fysioterapeuterne Julie, Kasper, Kristian og Niklas.

Julie
Julie
Kasper
Kasper
Kristian
Kristian
Niklas
Niklas

Kontakt

Kontakt til Skoliose klinikken kan ske på telefon 98 14 33 33 eller mail til kontakt@aalborgfysioterapi.dk
Det er også muligt at booke tid online via nedenstående knap, og se ledige tider ved fysioterapeuterne.

Scoliose vinkler og vurdering

Den klassiske måde fra lægernes side, at vurdere en scolioses sværhedsgrad sker via et røngtenbillede på sygehuset, hvor der udmåles en såkaldt Cobbs vinkel.

Cobbs vinkel angives ud fra en måling mellem den mest tiltede hvirvel i toppen, og den mest tiltede hvirvel i bunden af kurven. Der måles fra toppladen af den øverste hvirvel og til bundpladen af den nederste hvirvel.  

Ud fra Cobbs vinkel angiver lægerne sværhedsgraden af scoliosen.

 

Scolioser, som er 30° eller derover, når man er udvokset, kan statistisk set have risiko for at udvikle sig yderligere i voksenlivet.
Derimod har scolioser under 30° i udvokset tilstand, statistisk set, minimal risiko for at udvikle sig yderligere gennem årene.
Scolioser over 45° tilbydes typisk pr. automatik en operation 
herhjemme i Danmark.

Scroll to Top
Vi bruger cookies på aalborgfysioterapi.dk. Cookies anvendes til statistik og nødvendig funktionalitet.