Er du medlem af Sygeforsikringen ‘danmark’, får du tilskud til behandlingen. Klinikken indberetter elektronisk til ‘danmark’.

En del af klinikken har også overenskomst med Sygesikringen, og der kan derfor gives extra tilskud til behandlingen, når der foreligger en henvisning fra en læge. Til orientering er en henvisning fra en tandlæge ikke tilskudsberettiget.

I specielle tilfælde kan man få 100% tilskud af Sygesikringen; det kaldes vederlagsfri behandling. Dette kræver, at man har en speciel diagnose og et svært fysisk handicap. Du kan se nærmere herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Pris Tilskud fra ‘danmark’ Pris med lægehenvisning
1. Konsultation 453,79 kr. 133 kr. 275,45 kr.
Normal behandling 288,53 kr. 88 kr. 175,14 kr.
Tillæg ved brug af akupunktur, laser eller shockbølge 55,00 kr. 55,00 kr.
Tape forbrug pr. gang 10,00 kr. 10,00 kr.
Lagen 20,00 kr. 20,00 kr.
Holdtræning pr. gang 192,36 kr. 50% (max. 59 kr.) 116,76 kr.
Holdtræning
Klippekort 8 gange
650,00 kr. 650,00 kr.
Selvtræning pr. gang 96,18 kr. 50% (max. 30 kr.) 58,38 kr.
Selvtræning Månedskort 249,00 kr. 249,00 kr.
Udeblivelse / For sent afbud 175,00 kr. 175,00 kr.

OBS! Får du tilsendt faktura vil den komme fra vores samarbejdspartner Melin Collectors, som håndterer al giroafregning for klinikken.

Forklaring til Ydelserne i prislisten:

Første Konsultation. Når du kommer på klinikken første gang er der afsat ekstraordinær tid af til en fysioterapeutisk undersøgelse. I denne konsultation er hovedfokus på at få dig grundigt undersøgt, få lagt en behandlingsplan og ikke mindst give dig en årsagsforklaring til dine symptomer.

Normal behandling. Er når du kommer efterfølgende på klinikken. Her arbejdes og behandles videre ud fra den behandlings/rehabiliterings-plan, som blev lagt ved den første konsultation.

Tillæg ved brug af akupunktur, laser eller shockbølge. Anvendes der akupunktur, laser eller shockbølge i behandlingen, vil der komme en tillægsydelse udover behandlingstaksten.

Tape forbrug pr. gang. Hvis der f.x. anvendes sportstape eller kinesiotape i behandlingen, er der et engangsgebyr pr. behandling. Beløbet er ens uanset, hvor meget tape der anvendes.

Lagen. Til behandling kræves det, at briksen bliver dækket med lagen og/eller håndklæde af hygiejniske hensyn. Som udgangspunkt tager kunden det selv med til hver behandling, men hvis ønsket kan engangslagen købes på klinikken.

Holdtræning pr. gang. Prisen for at træne på hold, hvor man betaler pr. gang.

Holdtræning Klippekort 8 gange. Et klippekort til 8 gange holdtræning, som er gyldigt i 8 måneder. Klippekortet giver adgang til klinikkens bækkenbundshold, løbehold og ryg-nakke-skulder hold.

Selvtræning pr. gang. Pris for selvtræning* i træningscentret uden fysioterapeutisk supervision. Betales pr. gang. Det kræves, at man har konsulteret en af klinikkens fysioterapeuter, inden man opstarter træningen.

Selvtræning Månedskort. Månedskort som betales forud, og giver i én måned ret til fri selvtræning* i træningscentret.

Udeblivelse/For sent afbud. Ved manglende afbud eller afbud indgivet efter kl. 09.00 samme dag som behandlingsaftale, pådrages der i henhold til overenskomsten et udeblivelsesgebyr.
Afbud kan, udenfor klinikkens telefontid, indgives på telefonsvareren.

* Selvtræning uden supervision i træningscentret kan ske frit i klinikkens åbningstid, dog skal man være opmærksom på, at hvis man træner i tidspunkterne for Superviseret Træning og GOP Hold, så kan der være mange mennesker i salen.