Pris Tilskud fra ‘danmark’ Pris med lægehenvisning
Pr. gang  190,57 kr. 50% (max. 59 kr.)  115,68 kr.
Klippekort 8 x Bassin  750,00 kr.  –  750,00 kr.

Forklaring til ydelserne i prislisten:

Pr. gang: Prisen hvis du ønsker at betale fra gang til gang.

Klippekort 8 x Bassin. Et klippekort indeholder 8 klip, som er gyldigt i 8 måneder.

Er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi vil deltagelse på bassinholdet være gratis. Du kan se nærmere herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

For nærmere info omkring Bassinholdet, tryk her.