Talepædagog Lene Poulsen Jensen har speciale- og kompetenceområde inden for:

• Synkevanskeligheder – dysfagi

• Stemmevanskeligheder- dysfoni

• Talevanskeligheder – dysartri

• Sprogvanskeligheder – afasi

Lene Poulsen Jensen er den eneste talepædagog i privat praksis, som anvender elektrisk stimulering VitalStim i forhold til  tale- stemme- og synkevanskeligheder. Hun har stor erfaring og er certificeret i metoden.

Nordjyske medier har i april ’18 skrevet en større artikel og lavet nyhedsindslag omkring Lenes arbejde med VitalStim. Læs og se indslagene her nedenfor.

 

Lene tilbyder også mere traditionel talepædagogisk bistand til mennesker med afasi.

Hun har 8 års erfaring fra Taleinstituttet i Aalborg, herunder:

• Neurorehabilitering på Frederikshavn sygehus( blodpropper, hjerneblødninger og cancer i hjernen).

• Stemme og talevanskeligheder grundet Parkinson, sclerose, mundhulecancer, operationer etc.

Lene har stor erfaring i at udrede og behandle menneske med  synke-tale- og sprogvanskeligheder. Dette har hun fået gennem praktisk erfaring og efteruddannelse.

Mere udspecificeret CV, se her.